Memòria: Trobada a Sallent de la Plataforma Aturem el Fracking

Trobada a Sallent de la Plataforma Aturem el Fracking.
Descarregar arxiu PDF del següent enllaç:
http://dl.dropbox.com/u/80855487/PAF-Docs/Trobada-Sallent.pdf

En primer lloc, des de la plataforma agraïm a l’Ateneu Popular Rocaus que ens hagin cedit l’espai per fer la reunió.  En Marc Viñals i en Jep Ribera ens expliquen una mica el funcionament d’aquest Ateneu.  Lluiten contra la mina Iberpotash que aboca les desfetes a l’aire lliure i salinitzen el riu.  La planta potabilitzadora d’Abrera té una despesa de més de 3 milions d’euros anuals per culpa d’aquest fet.  

Roda de paraules: 

Permís Leonardo.  Es troben quinzenalment.

Permís Ripoll.  Actualment funcionen al entorn de la plataforma  Riudaura junts, on assisteix un terç de la població quan es convoca una reunió, l’alcaldessa és molt activa. Fa anys es van fer prospeccions al poble i es trobà gas. La seva concessió va més avançada que les altres dues i malauradament ens estan obrint camí.

Hi ha intenció de crear una plataforma comarcal (Garrotxa).

Permís Darwin.  Abracen cinc comarques. Han treballat molt amb els mitjans de comunicació. Demanen crear grups de treball.

Comissions:

La trobada d’avui tenia l’objectiu fonamental de crear grups de treball per optimitzar la feina. S’han creat les

següents comissions:

comissió política i legal.

Relació amb partits, administracions, temes jurídics… treballarà buscant les maneres administratives i legals per aconseguir els objectius de la PAF. La seva primera feina és fer una proposta de com ha de ser la relació PAF – partits polítics. El nucli embrional són: David Hernando, Llorenç Planagumà, Jaume Moya, Judit Ester. 

comissió de material. 

Crearà el material necessari per aconseguir els objectius de la PAF, tant a nivell de contingut com de forma, i els gestionarà. Recordem que tenim un manifest fundacional on es defineix el nostre discurs. El nucli embrional són: Eudald Rifà, Jaume Pedrós, Josep Marqués. 

comissió de difusió. 

Tractarà tant la comunicació interna com externa, difondrà la feina de les altres dues comissions. Per tant gestionarà el bloc, el googel grups, tweeter…  estarà en contacta amb els mitjans i disposarà d’un llistat de portaveus. El nucli embrional són: Jofre Rodrigo, Albert Puy, Toni Torres, David García, Josep Marqués, Ferran Domènech. 

Mocions:

El grup Joan Feliu, Jaume Moya, Sergi Solà  redactarà un proposta de model de mocions per presentar als plens en nom de la PAF; un model pels municipis afectats per prospecció i un altre pels no afectats.

Es tracten altres qüestions:

• Estem d’acord que en aquests moment circula massa informació interna, i ens col·lapsem. Es demana que s’utilitza la llista de mails responsablement.  Es proposa crear un butlletí intern.

• Es proposa contactar amb la gent de Castelló; en Sergi Solà farà el contacte. Es consideren importants les relacions amb els moviments de la resta de l’estat.

• Es comenta la possibilitat d’iniciar una ILP.  Es delega a la comissió política i legal.

• Es comenta d’organitzar un acte multitudinari a Riudaura, ells tenen el perill a la porta.

• La pàgina web de la gent de Riudaura és http://www.riudaurajunts.cat

• El twitter de la Plataforma és @aturemfracking

• Es deixa per la pròxima trobada el tema de la financiació i tresoreria.

Us animem a participar-hi en la mesura que us sigui possible.

Sallent, 29 de desembre de 2012.

Anuncis