EUiA demana per llei la prohibició del fracking

ICV-EUiA ha demanat avui per llei la prohibició del fracking a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol. Ho ha fet mitjançant una proposició de llei que ha entrat avui a registre a la cambra espanyola, signada per la diputada Laia Ortiz, i també al Parlament de Catalunya, on serà el diputat, Salvador Milà qui defensarà aquesta iniciativa parlamentària.

“El fracking és un sistema d’extracció de gasos no convencionals del subsòl a molta profunditat. La fractura hidràulica consisteix en foradar verticalment fins arribar a la capa de pissarra. Aquest procés de perforació requereix d’una injecció continua d’aigua d’uns 300 litres per segon. D’aquesta manera el consum total que pot implicar un pou de fracking pot oscil·lar entre els 7 i 20 milions litres d’aigua enfront dels 75.000 fins a 300.000 que implica un pou convencionals. Per tant el fracking suposa una despesa d’aigua 100 vegades major. Per l’extracció s’usen fins a 500 substàncies químiques, moltes d’elles cancerígenes i d’altres amb propietats preocupants”, explica la diputada Ortiz en la mateixa línia del que exposa l’exposició de motiu de la proposició de llei entrada a registre en el Congrés dels Diputats.

segueix llegint l’article…

Anuncis