Opinió del Geòleg Llorenç Planadegumà sobre la plataforma Riudaura Junts i el fracking

Hola!

Des de la meva visió, com a geòleg, com a educador per la sostenibilitat però, sobretot com a ciutadà et vull comentar com veig la plataforma que s’oposen a la investigació d’Hidrocarburs a Riudaura.

Primer. El naixement. Aquesta ha nascut fruit de la indignació per la poca transparència i participació ciutadana que hi ha hagut per part del govern de la Generalitat.  Unes concessions tant polèmiques en altres zones del món no es pot fer d’aquesta manera perquè la primera reacció és de defensa, reactiva davant el desconegut, el canvi. No potser que tota la informació als veïns del poble i a l’alcaldessa vingui dels moviments socials i de l’empresa. I més si aquesta informació és contradictòria de per si, l’administració que dóna les concessions hi té un paper molt important i abans de donar una concessió que pot esdevenir polèmica ha de consultar, mediar, demanar l’opinió, això se’n diu bones governances.  Cal crear una participació ciutadana envers aquest tema sinó el resultat és de malfiances i com a resultat final un conflicte. I més quan entre el que senten i llegeixen i el que l’empresa diu quan ve al poble no coincideix del tot.

Segon. La presa de consciència com a moviment de defensa del territori. Aquests moviments ciutadans són plurals en tots els aspectes, en gènere, en edat, en formació, en creences, en ideologia, etc… però amb molta humanitat i solidaritat i es construeixen i formen consciència crítica de la problemàtica a mesura que van avançant cap els seus objectius.  Cal tenir molt de respecte quan hom si acosta, tant si és per donar-hi un cop de mà com si és per entrar en un debat amb opinions oposades. Respecte per no posar més llenya al foc en una cas o per no anul·lar-los com a interlocutors en l’altre. Cal facilitar informació de manera clara i objectiva per tal que com a col·lectiu pugui prendre consciència crítica de la problemàtica, debatre-la i anar articulant el seu discurs per derivar del NO sol a propostes d’alternatives al model de societat que es proposa i provoca la necessitat d’investigar per l’obtenció d’Hidrocarburs.

Tercer. La confiança.  Un cop s’ha trencat la confiança com és aquest el cas, cal tornar-la a construir i això vol dir esforç,  claretat i diàleg. Cal dedicar recursos humans al diàleg amb la plataforma i no anar a mitges tintes.  Si en la concessió es diu que potser no es farà fracking com defensa algun tècnic, cal dir-ho clarament: “no és farà fracking i no l’autoritzarem”.  I el mateix per part de l’empresa.  Cal tornar a restituir la confiança en aquest procés per tornar a la tranquil·litat del debat si és necessari i el respecte per totes les opinions encara que jo em decanto que com a societat que som no podem posar en risc (per ínfim que sigui) les persones i el medi ambient havent-hi alternatives.


Llorenç Planagumà i Guàrdia
Geòleg i comunicador ambiental
 

Anuncis